ก่อนคริสตกาล 3500 ปี มนุษย์ ได้รู้จักการนำแร่เหล็กมาใช้ประโยชน์ โดยการนำมา
เผาไฟให้ร้อนแล้วตีให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามต้องการได้
 
  ต่อมาอีก 1500 ปี ในอียิป โรมัน กรีซ ได้พัฒนาการตีเหล็กนี้ใช้สำหรับทำอาวุธต่าง ๆ
และรวมไปถึงงานก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร เช่น ประตู รั้ว ฯลฯ และได้แพร่หลายในยุโรป
เป็นส่วนใหญ่
 
  การนำเหล็กมาเผาไฟให้ร้อนจนอ่อนตัวแล้วตีด้วยค้อนให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ คือ ศิลปะ
ชั้นสูงที่สืบทอดมาจากช่างตีเหล็กในสมัยโบราณ จึงเป็นที่มาของคำว่า WROUGHT
IRON หรือศิลปะการตีเหล็กนั่นเอง
 


 
  ประสบการณ์ด้าน WROUGHT IRON เพียงอย่างเดียวกว่า 15 ปี นำมาซึ่งผลงาน
คุณภาพกับ Design ในแบบของโลกตะวันตก
 
  เราเป็นโรงงานประกอบงานเหล็ก WROUGHT IRON โดยเฉพาะ ซึ่งรับออกแบบ-
สั่งทำงานประตู - รั้ว - ราวบันได - ราวกันตก - เฟอร์นิเจอร์ - และงานพิเศษ ตามแบบ
ทุกชนิด
 
 
Mr. Kanokwut
Designer
Tel.081 840 0258